Diş Protezi

Diş protezi, kaybedilmiş bir ya da birden fazla dişin estetik ve fonksiyonel kaybını geri yerine koymaya yönelik tedavilerdir. Kron köprü tedavileri gibi sabit uygulamalar ya da tam diş eksiklikleri ve kısmı diş eksikliklerinde uygulanan hareketli (hastaların istedikleri zaman takıp çıkarabildikleri) protezler şeklinde yapılabilir.


Günümüz diş hekimliğinde hareketli protezlerin yerini implant uygulamalarıyla büyük ölçüde sabit protezler almıştır.Fakat hala ekonomik,anatomik ya da psikolojik sebepler gibi birçok sebepten dolayı hareketli protezler uygulanmaktadır.

Sabit protezler hastalar tarafından kendi dişleriymiş gibi hissedilirken,aynı zamanda fonksiyon ve estetik olarak daha başarılıdırlar.

Hateketli protezlere hastalar zamanla çok yüksek uyum göstermelerine rağmen  fonksiyon ve estetik başarıları sınırlıdır.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım